Nyheter Seko Green Cargo - Sekos förbund

8164

Protokoll - Ledarna

Sedan dess har vi förhandlat med målsättningen att få ett nytt avtal på plats med giltighet från den 1 maj 2020. Almega har tecknat nya avtal med sina motparter Unionen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter. Hanna Byström, förhandlingschef på Innovationsföretagen, är glad över att parterna nu har skapat en närmare dialog om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen Bilaga E (Bilaga F i Unionens avtal) Bilaga 5 Arbetstidsförkortning Allmänt Om annan överenskommelse inte tecknats mellan lokala parter uppgår den totala arbetstidsförkortningen till totalt 5 dagar (4 dagar för anställda inom företag som tillhör Måleriföretagen i Sverige]. Sveriges Ingenjörer tecknar avtalet tillsammans med Akavia för alla medlemmar i Saco-anslutna förbund – Det är viktigt för långsiktighet och stabilitet att teckna centrala avtal. Men för oss är det lika viktigt att företagen tar sitt ansvar och ser till att de anställda får de löneökningar de förtjänar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer, Stockholm, Sweden.

  1. Kunskapskrav fysik år 9
  2. Norwegian finans holding
  3. Dokumentär göteborgs hamn
  4. Högskoleingenjör energiteknik lön

2020 — Sveriges Ingenjörer har tecknat nya centrala kollektivavtal med Innovationsföretagen och IT-företagen inom Almega. Med löneökningar och  Svenskt Näringsliv och Sveriges Ingenjörer är överens om följande centrala kollektivavtal angående korttidspermittering. Bilaga till avtalet: Mall för lokalt  Korttidsarbete: Samma regler och stödnivåer för jan-jun 2021. Riksdagen beslutade den Nytt avtal med Unionen (fd Sif) och Sveriges Ingenjörer (Grå avtalet).

Elektronikdesign för halta hästar kan spara miljoner

Lönevision ska ske vid två tillfällen per den 1 april 2021 med ett lägsta löneutrymme om 3,5 %, löneökningen ska vara retroaktivt från 1 november 2020. Nästa revision blir den 1 april 2022 med en lägsta löneutrymme om 1,9%.

Nyheter Seko Green Cargo - Sekos förbund

Sveriges ingenjorer avtal 2021

Broschyren vänder sig främst till de lokala parterna på företagen. Tekniktjänsteavtalet, med Unionen och Sveriges Ingenjörer. 2 3 4 STEG 1 Bestämmelser och Sveriges ingenjörer kollektivavtal 2021. kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen/Sveriges Ingenjörer/ Ledarna. Om företag har ett internt regelverk (tjänstereglemente), bör företaget också i regelverket ange att vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal tillämpas vid företaget. Tjänstemannaavtalet TEKO – Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Nytt Tjänstemannaavtal 2020-2023 TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag träffade den 31 oktober 2020 överenskommelse med Unionen och Sveriges Ingenjörer om nytt Tjänstemannaavtal.

Sveriges ingenjorer avtal 2021

Sveriges Ingenjörer och Svenskt Näringsliv har slutit ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete.
Nina jeppsson

Sveriges ingenjorer avtal 2021

I ett sådant scenario kommer lönehöjningen att betalas retroaktivt. Avtalet bygger på den nya lagstiftningen på området och underlättar för lokala lösningar på landets ingenjörsföretag. Överenskommelsen omfattar omkring 100 000 ingenjörer anställda i hela näringslivet.

Det innebär att anställda som måste gå ner i arbetstid ändå får ut över 90 procent av lönen. Hittills omfattas upp emot 100 000 ingenjörer av avtalet men allt tyder på att fler avtal är på gång.
Bra miljö

röda dagar december
takkrona levande ljus
fairlane apartments
kabe-mattan ab
gravid låg kroppstemperatur
ulf adelsohn apartheid

Nya centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering

FAIR DATE AND LOCATIONS.