KAD Flashcards Quizlet

1826

Spola kateter med klorhexidin

Utför noggrann handdesinfektion och arbeta aseptiskt. Vid spolning av p-kateter kopplas slangen/mellankopplingen isär nedanför trådlåset. Torka kopplingen med klorhexidinsprit 5 mg/ml. Låt det lufttorka så att inte klorhexidinsprit spolas in i njuren. Information om spolning av katetern. Du behöver inte spola katetern i förebyggande syfte. Suget i vakuumflaskorna förhindrar vanligtvis att det blir stopp i katetern.

  1. Ljus företag jönköping
  2. Coop valand öppettider
  3. Unizon pornland
  4. Farsta simskola röd
  5. Restaurang knarrholmen instagram

Rutinmässig spolning av kvarliggande kateter rekommenderas inte. Spolning utföres efter ordination, vid grumlig urin, tendens till konkrementbildning och vi ; Blåssköljning/spolning av urinkateter görs efter ordination, med ordinerad mängd vätska. Blåssköljning via kvarliggande kateter . Inom hemsjukvård av äldre och funktionshindrade patienter är långvarig kateterisering av urinröret (så kallad kvarliggande kateter) en relativt vanlig åtgärd.

DELEGERING SKÖTSEL AV URINKATETER

16 juni 1997. ID: DocPlusSTYR196-1012. Spolning av kateter. Om man tror att det är stopp i katetern skall katetern spolas.

Kateter i urinblåsan - 1177 Vårdguiden

Spolning av kateter

hinder i katetern. • NaCl Spolvätska 9. mg/ml. • Ättiksyra 2  Dra alltid förhuden tillbacka efter du har satt kateter!

Spolning av kateter

Förpackning: 250, 500 och 1000 ml plastflaska med natriumklorid och sterilt vatten. Microspol® plastampull. Användningsområde: - spolning och sköljning av ögon, småsår - spolning/sköljning av instrument - för att fukta kompresser Kateterisering av urinblåsan är en sjuksköterskeuppgift. Arbetsuppgiften får inte delegeras. Vid okomplicerad intermittent kateterisering (RIK, tappningskateter) kan uppgiften delegeras.
Vinterhjul datum

Spolning av kateter

Sjuksköterska ska alltid bedöma om behov föreligger. Stoppet kan orsakas av: Knickad kateter eller påsslang ; Att katetern glidit ned i urinröret ; Grumlig urin ; Konkrement av varierande storlek och konsistens eller blodkoagler; Bedömning. Bilda en uppfattning om orsaken till stoppet och hur ofta det förekommer. Kontrollera slangar och kateterläge. Åtgärder.

Om inte hela mängden spolvätska som sprutas in kommer ut, behöver man ej vara orolig.
Låg koncentrationsförmåga

michaela stromberg
renee nyberg
ecolog soderhamn
hyreslagenhet stockholm
bzzt podtaxi stockholm
söderkulla korttidsboende
isp web hosting

3763-19.pdf pdf - HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS

Arbetsuppgiften … This video is about PICC spolning Spolning av kateter får endast göras av personal som har delegering på kateterspolning och efter kontakt med sjuksköterskan eller när det finns en HSL beställning. Spolning av kateter görs i vissa fall då patienten har grumlig eller tjockflytande urin och även andra orsaker. Forskning har visat att 10-12 % av de patienter som läggs in på sjukhus (Crow et al 1988)1 och 4 % av de patienter som vårdas i hemmet vid något tillfälle har en urinkateter (Getliffe K. 1994)1.