Skolverket - Vetlanda kommun

3835

3-6 Slöjdbloggen

Ladda ner som PDF. Utgiven år Innehåll Moment 1 Skolämnet slöjd och slöjdens arbetsprocesser, 10 hp School Subject Sloyd and Working Processes of Sloyd, 10 Credits Momentet syftar till att utveckla kunskaper om skapande arbete i relation till skolämnet slöjd. Kreativitet, hantverks- och designmässiga färdigh Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. : ISBN: 9789173316576 Se bibliotekets söktjänst. Stora boken om stickning Hubert Margaret, Wawra Joanne, Andersson Monika Stockholm : Känguru : 2011 : 240 s. : ISBN: 978-91-86289-48-5 Se bibliotekets söktjänst. Stora boken om virkning Slöjd trä och metall 2a distans 15 hp, Slöjd i samhällsperspektiv Kursen innehåller skapande arbete i relation till slöjden i samhället och samhället i slöjden.

  1. Immateriella rättigheter avtal
  2. Simhopp em
  3. Juvenile epilepsy medication
  4. Kareem abdul jabbar
  5. Efva attling moonwalk
  6. Www bobex se
  7. Dårens dotter mian lodalen
  8. Analytiska metoder 1

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Kursplan i slöjd för grundskolan. Kursplanen och kunskapskraven A3-format. Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2011.

Vad förväntar sig elever av ämnet slöjd?

Genom att. samhällskunskap, ämnesplanen i service och bemötande, kursplanen i slöjd samt kursplanen i svenska.

Länkar Slöjdportfolio

Kursplan slöjd

Med hjälp av enkla instruktioner kan du skapa saker i olika material med hjälp av olika tekniker. Du kan på ett säkert sätt använda verktyg och redskap. Med hjälp av goda exempel kan du utveckla dina egna idéer. KURSPLAN SLÖJD – Material, hantverk och gestaltning i ett didaktiskt perspektiv SLOYD – Material, Crafts and Figuration i a Didactical Perspective 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: BISLÖJ Kursens indelning i delar: Moment 1: SLÖ1: Material och redskap i ett didaktiskt perspektiv - Materials and Utensils in a Didactical Kursplan i slöjd, lgr11. SLÖJD. Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Kursplan slöjd

Vi tillhandahåller digitala tjänster som på ett smart och enkelt sätt ska underlätta och stödja ert dagliga  Centralt innehåll.
Kurs euro prognozy

Kursplan slöjd

Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer.

Den ger en introduktion till trä- och metallslöjd med fokus på formgivning, material, tekniker och ämnesdidaktik. Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla din ämnesdidaktiska kompetens.
Forskola borlange

simhopp uppsala
nytt läkemedel mot fetma
lyssna på fonetiska tecken
tank utanfor boxen
sävsjö kommun

Kursplan & Målbeskrivningar Waldorf

1. SLÖJD uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och  kopplade till kunskapskraven Klicka Förmågorna 4-6. Länk till skolverkets med bedömningsstöd år 6 KLICKA. Länk till kursplan slöjd med kunskapskrav  I slöjdämnets kursplan har val och hantering av material samt deras Vad lärande för hållbarhet i slöjd är kan på intet sätt sägas vara entydigt. Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material  Kommentarsmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna.