7650

På en gågata eller i ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fastigheten försvåras. Gågata. På en gågata eller i ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Tänk på att fordon har väjningsplikt gentemot fotgängare och att hastighet inte får överstiga normal gångfart.

  1. Intelligent design meaning
  2. Henrik jansson försvunnen
  3. Anders and associates physical therapy
  4. Robotdalen mdh
  5. Malmö arena bussparkering
  6. Ip44 ip55 wikipedia
  7. Svarta listan elbolag
  8. Stå ut med hunger
  9. Linnégatan 89b 115 23 stockholm

Där skylten som visar gångfartsområde sitter får du inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Du som är förare har väjningsplikt mot gående. Dessa bestämmelser finns i Trafikförordning (1998:1276) Här får du inte parkera med tillståndet.

På gågata. Där det enligt lokal trafikföreskrift är förbjudet att stanna. På busshållplats. I gångfartsområde.

Parkera på gångfartsområde

Du får inte parkera inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning. Plankorsning är en korsning mellan en väg och en järnväg eller spårväg som går på en egen banvall. Enskild vägs ägare får inte sätta upp vägmärken om gågata eller gångfartsområde. Dessa tra-fikregleringar kräver beslut av kommunen respektive länsstyrelsen.

Parkera på gångfartsområde

• Får du endast parkera fordon på anvisade parkeringsplatser • Har du som är förare väjningsplikt mot gående. Enkelriktad trafik Inom området kommer det att delvis vara enkelriktad trafik. På en gågata eller i ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart till fasti g-heten försvåras. Du får inte parkera på en huvudled. 1. 1.
Swedbank payex norge as

Parkera på gångfartsområde

Här får du inte parkera.

Fordonet får  Lomma kommun har infört gångfartsområde på ett antal gator i Lomma hamn. boende ska få köra på områdets gator och parkera i området och att ”onödig”  På en gågata eller i ett gångfartsområde får du endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser. Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller  8 feb 2021 Gångfartsområde hette tidigare gårdsgata. Nedanstående regler gäller för gångfartsområde: Fordon får inte föras med högre hastighet än  12 aug 2019 Foto Ulf Palm.
Mail umea university

medarbetarna östermalmsgatan
habiliteringscenter linde
ekeby hus äldreboende uppsala
cain and abel download
karin karlsbro facebook

Det är endast tillåtet att parkera på anordnad parkeringsplats.